Překladatelka z cizích jazyků


Myslím si, že každý ÄlovÄ›k touží po vzdÄ›lání. SamozÅ™ejmÄ› že ne ale každý ÄlovÄ›k tohle chce, že opravdu hodnÄ› lidí, kteří pÅ™emýšlí, že se vzdÄ›lávat nechtÄ›jí nebo tÅ™eba po základní Å¡kole už jdou zpracovat. Ano, i tohle se dÄ›je. NÄ›kteří lidé i po základní Å¡kole chtÄ›jí pracovat a nechtÄ›jí vůbec studovat. NechtÄ›jí si udÄ›lat žádný uÄební obor, ani tÅ™eba maturitní vysvÄ›dÄení. Já chápu, že pro nÄ›koho je tÅ™eba velice složité, když je ve Å¡patné situaci, aby Å¡el tÅ™eba studovat, když tÅ™eba mají opravdu hodnÄ› veliké rodinné problémy, tady potom je velice smutné, že lidé musí jít pracovat, aniž by tÅ™eba chtÄ›li. TÅ™eba nÄ›kdo se chce vzdÄ›lávat, ale nemůže za tohle, ale na jednu stranu chápu zase také další stranou. Je to Å¡koda, protože kdyby potom lidé mohli studovat, jak chtÄ›jí, tak by byl svÄ›t o nÄ›co veselejší. Myslím si, že studium dá ÄlovÄ›ku opravdu hodnÄ›.

Jako dítě jsem byla velice šikovná.

Studium dá ÄlovÄ›ku veliký rozhled a myslím si, že to není rozhodnÄ› málo, protože nÄ›kteří lidé si myslí, že když budou mít veliký rozhled, že to vůbec nic není. Že se v jejich životÄ› nic nezmÄ›ní, jenomže tohle opravdu není žádný problém. Ale není tohle pravda, protože když vlastnÄ› budete studovat, tak to znamená, že vy budete mít vÄ›tší rozhled po svÄ›tÄ›. Budete vÄ›dÄ›t různé vÄ›ci, které byste se vůbec nedozvÄ›dÄ›li. A je logické, že když budete potom tvrdnout v práci ihned po základní Å¡kole, tak už nic nového se nedozvíte.

Škola mě vždycky lákala.

To mi věřte. MaximálnÄ›, že by se tÅ™eba navÅ¡tÄ›vovali nÄ›jaké kurzy, ale nÄ›jaké kurzy vÄ›dy a nebo tÅ™eba jazyky. Já právÄ› bych se zbláznila, kdybych neumÄ›la alespoň dva cizí jazyky. PrávÄ› jsem chodila do dvou kurzů, a to na angliÄtinu a na italÅ¡tinu. A musím říct, že jsem velice nadÅ¡ená, že jsem chodila na tyto dva jazykové kurzy, protože jsem si potom naÅ¡la zamÄ›stnání jako pÅ™ekladatelka a Å™eknu vám, že práci pÅ™ekladatelky z italÅ¡tiny a z angliÄtiny mÄ› opravdu hodnÄ› baví.