Fenomén body positivity


Body positivity se v posledních letech stalo svÄ›tovým fenoménem, který pochází z Ameriky. Jde o to, že tento trend hlásá, že bychom mÄ›li být se svým tÄ›lem spokojeni v jakékoliv situaci. Je to ale možné? Mnozí lidé si vÅ¡imli, že tento trend zastávají hlavnÄ› ženy, které mají velkou nadváhu nebo jsou až obézní. Proto je tento trend kritizovaný, protože v oÄích mnoha lidí jde jen o omlouvání nadváhy.

obézní žena

Každý nemůže být štíhlý
Tak jak je mnoho lidí nespokojených ve svém tÄ›le z důvodu nadváhy nebo obezity, tak je v nÄ›m nespokojena i Äást Å¡tíhlých. Podle průzkumů se ale za svoje tÄ›lo stydí daleko více lidí s nadváhou. Možná i to je důvod, proÄ tento trend vznikl. Je samozÅ™ejmÄ› důležité se ve svém tÄ›le cítit dobÅ™e, ale opravdu je možné se cítit dobÅ™e v tÄ›le, které má problém s fungováním kvůli tomu, že na sobÄ› tahá hromady tuku navíc? Nejde doopravdy jen o způsob jak si omluvit, že se nÄ›komu nechce nadváhy zbavit? Každý opravdu nemůže být Å¡tíhlý, ale každý může zhubnout natolik, aby jeho váha neohrožovala jeho život.

fitness žena

Může to být nebezpeÄné
Body positivity doÅ¡lo tak daleko, že mnoho lidí s nadváhou, která je Äasto doopravdy životu nebezpeÄná, je dokonce hrdých na to, že mají nadváhu. Vystavují se v tÄ›sném obleÄení, které dává svÄ›tu okázale najevo, že dotyÄný nebo dotyÄná má spoustu kil navíc. SamozÅ™ejmÄ› není dobÅ™e aby se ÄlovÄ›k extrémnÄ› stydÄ›l za to jak vypadá, ale není dobré se tvářit jako že se nic nedÄ›je. Toto dÄ›ní samozÅ™ejmÄ› vnímají i mladí lidé a dÄ›ti, kteří si tak vÅ¡típí, že obezita je vlastnÄ› nÄ›co, co by na sobÄ› lidé mÄ›li mít rádi. Už tak naÅ¡e spoleÄnost bojuje s nadváhou a obezitou a pokud tento trend bude pokraÄovat, možná pÅ™ibude lidí s kily navíc, protože je to pÅ™ece normální. 
Normální je ale mít zdravou váhu, která je u každého jiná. Pokud máte nadváhu, zkuste alespoň trochu zhubnout, vaše tělo vám poděkuje.