Nouzové osvětlení zachraňuje životy

Víte, co dokáže panika? Možná, že jste nějakou panickou situaci zažili, a tak dokážete posoudit, co máme na mysli, ovšem již v úvodu bychom se rádi zmínili o tom, že panika je velmi nebezpečná zejména davová, tedy taková, která zasáhne velký okruh osob na relativně malém prostoru. S davovou panikou se setkávali poměrně často lidé ve středověku a v době kolem průmyslové revoluce, kdy se stavěly velké budovy divadel, která se tu a tam octla v plamenech.

opona v kině

Požár divadla dokáže vyvolat paniku mimořádně silnou a díky tomu se také přizpůsobují některé stavební prvky budov. Zkušenost z minulosti například prokázala, že není možné, aby se vstupní dveře do divadla otevíraly směrem dovnitř. Jednou se totiž stalo, že většina lidí v budově uhořela jen proto, že se všichni tlačili ke dveřím, ale nebylo možné je otevřít, protože v panice nikdo nechtěl ustoupit dva metry vzad, aby se dveře mohly otevřít. Panika vás zkrátka žene ven hlava nehlava.

budova divadla

Abychom zabránili panice, nebo alespoň snížili její míru, instalují se v těchto budovách i nouzová osvětlení. Bývají poměrně nenápadná a tím, že nejsou běžně v provozu, si jich ani nemusíte všimnout. Přesto jsou nesmírně důležitá k tomu, aby v případě výpadku elektrické rozvodné sítě a také v době požáru, kdy světla obvykle zhasnou, vyvedla bezpečně návštěvníky z budovy ven.

Stejně důležitá, jako jsou nouzová světla, je i revize nouzového osvětlení. Ta se musí provádět v pravidelných intervalech a nelze dopustit, aby tak důležité vybavení společenských prostor přestalo pracovat a nechalo doslova na holičkách desítky až stovky lidí v uzavřeném prostoru bez oken. Jistě si dokážete představit, jak by to vypadalo v naprosté tmě, kde vám příliš nepomůže ani osvětlení z mobilního telefonu. Ve tmě se panika šíří přímo raketovou rychlostí a lidé jsou schopni dokonce někoho i ušlapat.